นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศรัทธาในวิสัยทัศน์

Ico48
ศรีนรา (Recent Activities)
25 December 2011 13:34
#73202

ศรัทธาในวิชาชีพพยาบาล..กับความตั้งใจในจิตที่ต้องการให้ผู้คนที่อยู่ตรงหน้าหายจากโรคภัย

เนื้อหาเต็ม: ศรัทธาในวิสัยทัศน์