นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศรัทธาในวิสัยทัศน์

Ico48

ศรัทธาในวิชาชีพพยาบาล..กับความตั้งใจในจิตที่ต้องการให้ผู้คนที่อยู่ตรงหน้าหายจากโรคภัย