นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งสุขปีใหม่ 2555 ด้วย ส.ค.ส. พระราชทาน

Ico48

เป็นกำลังใจให้น้องมันหลา และมีสุขภาพแข็งแรง อ้วน ๆ ขึ้นในปีฮา ฮา จ้า