นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศรัทธาในวิสัยทัศน์

Ico48

สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ศรัทธาในวิสัยทัศน์