นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พร... และการบริหารพร

Ico48

คนหาดใหญ่เล่าเรื่อง ยกของหนีน้ำท่วมกัน

ปิด 4 วัน

31 ธค. 54 เตรีมข้าวของใส่บาตร เตรียมของไปไหว้ผู้ใหญ่ สำหรับเช้าวันที่ 1 ม.ค.55

1 ม.ค.55 ยกข้าวของขึ้นที่สูง หนีน้ำท่วม ขับรถไปจอดที่สูง (ที่ ม.อ.)

2 มค.55 ล้างบ้าน ยกของลง ไปเอารถกลับมาบ้าน

3 ม.ค. 55 นวดเอว ปวดเมื่อย นอนพัก

4 ม.ค. 55 มาทำงาน ... บ้างก็หยุดต่อ ล้างบ้าน

ปีนี้สนุกแท้...555

เนื้อหาเต็ม: พร... และการบริหารพร