นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองหาความจริง

Ico48

ผมรู้สึกว่า ชุมชนมีความรู้เรื่องสุขภาพพื้นฐานดีขึ้น ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือไม่ครับ

เนื้อหาเต็ม: มองหาความจริง