นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 10. สีเทา

Ico48
  • ถูกค่ะ คนทุกคนย่อมมี สีเทา แต่หากว่า คนที่รวยแล้ว เป็นคนจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอาเปรียบคนจน ก็จะยิ่งดีมากๆ
  • 

 

เนื้อหาเต็ม: 10. สีเทา