นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใต้...ต้นหูกวาง

Ico48
  • ใต้ต้นหูกวางที่พักใจของคนทั่วไป
  • แม้กาลเวลาทำให้คนเปลี่ยนแต่ใต้ต้นหูกวางยังเป็นร่มเงาให้คนพักอยู่เสมอ

เนื้อหาเต็ม: ใต้...ต้นหูกวาง