นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำรุ่งพุ่งแรง ปี 2554

Ico48

ร้อยละร้อยเป็นเรื่องความละมุนละไมไปทุกเรื่องซิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: คำรุ่งพุ่งแรง ปี 2554