นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อหาดใหญ่...เอา (ไม่) อยู่

Ico48

สายรายงานมาว่า ต้องระวังน้ำท่วมกันจนถึงมีนา เว้นให้ 2 เดือน แล้วก้อซื้อมาม่าใหม่ต่อหล่าว ปีนี้ พายุจะเข้าไทย ประมาณ 7 หน๋วย

ปีน่าจะเริ่มแล้ง