นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อธิษฐานซิคะ

Ico48

พี่ ๆ ก็เห็นด้วยว่า "วัดที่ 5" พระท่านคงสับสนน่าดู

เพราะอาจจะทำให้บางครอบครัวแตกแยกได้55555

แต่ "รัก" ที่ว่า ไม่จำเป็นต้องรักแบบนั้นใช่ไหมคะ เพราะมี "รัก" ได้หลายแบบ

เนื้อหาเต็ม: อธิษฐานซิคะ