นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภารกิจท้าทายของมนุษยชาติ "แม่"

Ico48

คงต้องรักษาดุลให้เหมาะสม มีระยะหนึ่งทีแนวโน้มออกไปในทางที่ให้ความรัก และห้ามตี เด็กก็ได้ความรักมากและเป็นคนเปราะบาง ไม่อาจต้านทานความผิดหวังได้ การดำเนินชีวิตแบบให้มีเหตุผลมาก ๆ อย่างทีทำอยู่ก็คงดีแล้วตรับ คงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานเราในด้านจิตใจด้วย