นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Agilent 6890 GC error Oven shutdown !!!

Ico48

เสียดายแห้งงซะแล้สว่าจะให้ดิ๊กลองกินซักหิ๊ด

เนื้อหาเต็ม: Agilent 6890 GC error Oven shutdown !!!