นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 2008-calendar.xls

Ico48
สถาพร [IP: 203.130.131.129]
28 ธันวาคม 2550 16:01
#7365

ขอบคุณครับ

เนื้อหาเต็ม: 2008-calendar.xls