นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง

Ico48

เห็นด้วยครับว่าการ"ไม่กล้าจัดความสำคัญจริง" ทำให้เราใช้ทรัพยากร ทั้งคน เวลา เงิน สิ่งของ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เพราะ"ไม่กล้าตัดสินใจ"