นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเข้าโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10

Ico48
  • ดวงถ้าน้องอยากไป  ลองติดต่อพี่วรรณโน ชึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง
  • พี่อาภรณ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะ
  • หรือว่ายุ่งเรื่องคนอื่นก็ไม่รู้