นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง

Ico48

เห็นด้วยกับคนธรรมดา การไม่กล้าจัดความสำคัญจริง จึงต้องเสียเวลาในการทำแผนให้ดูสวยหรูทุกปี