นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง

Ico48
  • การทำประกันคุณภาพ เป็นระบบที่ดี แต่หากนำมาใช้ไม่ถูกทาง ก็จะเป็นระบบที่ไม่ดีได้   และที่สำคัญหากผู้ที่ขับเคลื่อนไม่ทราบถึงแก่นแท้ของคำว่า ประกันคุณภาพ ก็ยิ่งทำให้วนเวียน แท้จริงระบบมีอยู่ในจิตวิญญาณของแต่ละคนอยู่แล้ว หากรู้จักหน้าที่ตนเอง และมีจิตสำนึก
  • การประกันคุณภาพที่ดี ต้องเริ่มจากหน่วยงานที่ทำระบบ จัดกระบวนการให้ดี  ไม่ใช่การทำประกันคุณภาพแบ่งแยกกันทำ  วัดโน้น วัดนี้ (ดีนะที่ไม่ใช่สำนักสงฆ์)  โดยไม่ได้มองว่า องค์กรผู้ที่ต้องตอบคำถามเหนื่อยกับการที่จะต้องตอบคำถาม  เพราะผู้ที่ขับเคลื่อนหลักยังไม่ได้ทำความเข้าใจร่วมกัน 
  • อีกอย่างหนึ่ง การประกันคุณภาพต้องเข้าใจบริบทในแต่ละองค์กรด้วยนะค่ะ