นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระเจี๊ยบเขียว คุณค่าที่คนไม่ค่อยรู้

Ico48
Baby (Recent Activities)
12 January 2012 17:35
#73698

http://i.kapook.com/glitter/2011/th/01/T110111_10C_r.gif