นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภารกิจท้าทายของมนุษยชาติ "แม่"

Ico48

ตอนเด็ก...แม่เป็นสมบัติของลูก

ตอนโต...แม่ยังคงเป็นสมบัติของลูกและเป็นธนาคารแห่งชาติอีกตำแหน่ง อิอิ