นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Motor temperature - HPLC และ พัดลม

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
17 January 2012 14:46
#73784

ดีนะนี่ที่วิศวกรไม่ได้ใช้วิธีเล่นสงกรานต์แทนการเป่า

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: Motor temperature - HPLC และ พัดลม