นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Motor temperature - HPLC และ พัดลม

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
17 January 2012 16:43
#73790

รอเดือนเมษา วิศวกรจะไปสงกรานต์ คนข้างบน ฮิๆๆ

อย่าหยบนา...

เนื้อหาเต็ม: Motor temperature - HPLC และ พัดลม