นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดตัว ระบบประเมิน Competency Online

Ico48

หากเรายังติดภาพเดิมๆ เสียงบ่นคงไม่หายไป

หากเรายังทำงานด้วยพฤติกรรมเดิมๆ การประเมินก็คงไม่มีคุณค่ามากนัก

เพราะเราหาข้อแก้ตัวให้ตัวเราเองได้เสมอว่า ไม้บรรทัดวัดไม่ตรง

ระบบนี้มีประโยชน์ต่อคนที่ต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

คงไม่มีประโยชน์ต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง

อย่ามองในแง่ KPIs ของมหาวิทยาลัยอย่างเดียว

ดูประโยชน์ที่มีต่อองค์กรก็คงจะสบายใจขึ้นครับ

มีก้าวแรก..ก็มีก้าวที่สอง..สาม ตามมา อย่าหยุดการพัฒนาระบบก่อนที่จะเห็นผลนะครับ ไปให้สุดปลายฟ้าเลยครับ