นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดตัว ระบบประเมิน Competency Online

Ico48

ขอบคุณกำลังใจ

"ขอส่งลูกเข้านอนก่อน" นะคะ เด๊่ยวจะลงมาตอบใหม่

อิ...อิ... ของกำลังขึ้น

ได้อารมณ์...เขียนบันทึก