นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดตัว ระบบประเมิน Competency Online

Ico48

เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ คนธรรมดา การประเมินคงจะต้องมีอยู่ กับองค์กร ตลอดไป และหากไม่มีการประเมิน การบริหารจัดการ คงพัฒนา อยาก การทำให้การประเมิน เป็นที่ยอมรับ และนำไปพัฒนาปรับปรุงงาน เมื่อต้องมีการประเมิน เราคงต้องใช้ประโยชน์ จาการประเมิน สิ่งที่ทำให้เกิดการประเมินทีดี มองการประเมิน เป็นบวก ผู้ถูกประเมินมองว่าผู้ประเมินเป็นผู้ชี้แนะ และผู้ประเมินต้องมองว่าประสงค์ให้ผู้เราประเมินมีการพัฒนา เพิ่มขึ้น