นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดตัว ระบบประเมิน Competency Online

Ico48
  • เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่มีความโลภ โกรธ หลง และลำเอียง
  • ผลการประเมิน  Competency ออกมา  ถามว่า จริงหรือ?  และเมื่อถูกถามขึ้น สามารถยอมรับและอธิบายได้หรือไม่  ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน