นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU

Ico48

ปีการศึกษา 2555 ต้องหาสมาชิกเพิ่มและเขียนอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 25 คน/เดือน จะถึงเป้าหรือเปล่าจ๊ะ