นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อย่ากินทิ้งกินขว้าง

Ico48

เรื่องแบบนี้พวกเราต้องได้รับการมีทัศนคติที่ถูกต้องกันบ้าง

ผมก็เคยได้รับจากนักเรียนชาวฝรั่งเศสรุ่นน้องเหมือนกัน ที่สอนให้รู้จักใชัพลังงานอย่างประหยัด