นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU

Ico48
  • ปีการศึกษา 2554 รอบ 6 เดือนจำนวนบันทึกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลย  น่าจะเป็นผลมาจากเสื้อนกเงือก
  • ปีการศึกษา 2554 สมาชิกใหม่ และผู้เขียนบันทึก รอบ 6 เดือน ไม่ค่อยมีความแตกต่าง ปีการศึกษา 2555 คงต้องตั้งเป้าแบบมอนลี่ว่าไว้