นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2554

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
19 January 2012 14:31
#73868

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ