นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2554

Ico48
Monly (Recent Activities)
19 January 2012 14:31
#73869

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ