นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Ico48

ตกลงว่าที่เราทำงานกันอยู่นี่ เป็นระบบ "นายกับลูกน้อง" อย่างสมบูรณ์แบบใช่มั้ยครับ?

ใน "มหา'ลัย" เนี่ยนะครับ?