นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตกหมอน ทำเอาน้ำตาไหล

Ico48

ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ วันนี้ดีขึ้นแล้ว วินิจฉัยน่าจะเป็นอย่างที่พี่ศรีนราว่า แค้นนี้ต้องชำระ ! !