นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ชอบกินหัวปลา"

Ico48

แล้วกะทิ กินหัว เพราะชอบใ่ช่มั้ย ..?..อิอิอิอิ

เนื้อหาเต็ม: "ชอบกินหัวปลา"