นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 7 แนวคิดสร้างสุขทางใจ ฉบับมหาตมะคานธี

Ico48

พยายามมองโลกมุมใหม่บ่อยมาก เพราะว่าพอมองมุมใหม่แบ้วสบายใจ แต่พอมองไปได้ไม่นานก็ ทุกข์อีกแล้ว

ก็เลยต้องมองมุมใหม่บ่อยๆ