นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ชอบกินหัวปลา"

Ico48
Kathi Noodee (Recent Activities)
24 January 2012 13:30
#74102

@ service man

เค้าไม่ชอบหัวเด็กนะ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั่นเพราะ ลืมตัว รั้งสติไม่อยู่ แต่เด๋วนี้ ไม่กินแระ "อยู่อย่างมีสติ และมีสตางค์"

เนื้อหาเต็ม: "ชอบกินหัวปลา"