นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานการประชุม

Ico48

แฮะๆๆ กำลังอยู่ในภาวะที่กำลังแก้ไขรายงานการประชุม

ที่ท่านประธานให้แก้ไขข้อความที่เราบันทึก(ช่าง)ไม่สละสลวยเอาซะเลย..

โอกาสแก้ตัวมีแน่นอนจ๊ะ..ถ้าท่านๆ ยังไม่ปลดเราออกจากเลขาที่ประชุม

(ขอ) เอิ๊ก

เนื้อหาเต็ม: รายงานการประชุม