นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานการประชุม

Ico48
  • ANNi ขึ้นเป็นลำต้น และพี่มอนลี่จะแตกกิ่งก้านต่อยอดให้นะค่ะ รอหน่อยนะค่ะ
  • การแก้ไขรายงานการประชุม  หากเป็นเรื่องเดียวกัน  แต่แก้ในเรื่องสำนวน  ไม่ต้องกังวล  เป็นธรรมดาของท่านประธานที่ประชุม  เพราะประธานที่ประชุมแต่ละท่านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกัน   บางท่านเคร่งครัดในเรื่องรูปแบบ การพิมพ์ การวรรค และสำนวน   บางท่านจะเอาแต่เนื้อ ๆ สั้น ๆ กระชับ ตรงประเด็น    ส่วนอื่น ๆ ท่านไม่เข้มงวด  
  • หากการแก้ไขรายงานการประชุมที่ผิดประเด็น  แบบนี้เลขาฯ ต้องคิดหนักว่า ณ ขณะนั้น ท่านเลขาฯ นั่งหลับหรือเปล่า?    เพราะการเป็นเลขาฯ จะลุกเดินออกจากที่ประชุมเมื่อไหร่  นั่นมิใช่ลักษณะของเลขานุการฯ  จะปวดฉี่ ต้องอดกลั้น อดทน  ยกเว้น จะราดแล้ว แล้วค่อยลุก  รีบ ๆ  เพราะเผื่อมีประเด็นอื่นเข้ามาแทรก ทำให้ไม่สามารถประติดประต่อได้ค่ะ

(คิดว่า โม้นิดเดียว  มาย๊าว ยาวอีกแล้ว)

เนื้อหาเต็ม: รายงานการประชุม