นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2)

Ico48

ฝ่ายเลขานุการ คือ บุคคลสำคัญที่ทำให้ทีม KM ขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น เปรียบเสมือนแม่บ้านที่คอยดูแล และบริหารจัดการ หากทีมงานชุดใด ได้ ประธาน และเลขานุการ ที่เก่ง และแข็งแกร่ง จะทำให้คณะทำงานอยากที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้ง