นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานการประชุม

Ico48
ศรีนรา (Recent Activities)
26 January 2012 09:15
#74178

อ่านcommentข้อ 2 ของเจ๊มอนฯ..รู้สึกดีจัง..

กับสิ่งที่จะต้องแก้ไขข้อความ-ประโยค ในรายงานการประชุมที่อาจจะไม่ค่อยทราบทฤษฎีการเขียนรายงานการประชุมที่แท้จริง...

ดูจากการอ่านที่เลขาฯต่างๆ เขียน 

อ่าน-ดูจากการแก้ไขของประธาน

เวลาและประการณ์ตรงเลยงานนี้

เนื้อหาเต็ม: รายงานการประชุม