นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานการประชุม

Ico48

ได้เป็นเลขาที่ประชุมบ่อย ๆ หลาย ๆ คณะฯ ก็จะมีทักษะเชี่ยวชาญเองค่ะ ที่สำคัญของผู้เป็นเลขาฯ คือ สรุปไม่ผิดประเด็นค่ะ

เนื้อหาเต็ม: รายงานการประชุม