นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนริมทาง

Ico48
เก็บความหวัง และความฝันที่สวยงามไว้ให้มากๆไว้นะครับ (เอาไว้หวนคิดยามที่เราเลยวัยฝันไปแล้ว)
เนื้อหาเต็ม: คนริมทาง