นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2)

Ico48
  • ทีมงานถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันค่ะ
  • การส่งกำลังใจให้ดอกไม้ก็เป็นส่วนส่งเสริมนักบันทึกหน้าใหม่ด้วยค่ะ