นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำชี้แจงจากสมศ.ล่าสุด

Ico48
สมมาตร [IP: 180.183.130.75]
27 January 2012 07:16
#74238

ได้ข่าวมาว่า ครูที่สอนหนังสือที่สอนมาหลายปี ประเมินไม่ผ่าน เพราะไม่มีบันทึกท้ายแผน คุณภาพครูไทยอยู่กับแค่เศษกระดาษ มากกว่าประสบการร์อย่างนั้นหรือ