นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 TQA Criteria 55-56 จัดหนัก จัดเต็มจริงจริง

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
27 January 2012 09:13
#74251

สู้ต่อไป ทุกย่างก้าวมีแต่หนทางที่สว่าง