นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR ชีวิตของตัวเองถึงวันนี้ (เขียนเมื่อ 09 มีนาคม 2549)

Ico48

ต้องเป็นคนเก่งและคนดีคู่กันคะ ...การให้แบบไม่หวังผลคือการให้ที่เป็นที่สุดของความเป็นมนุษย์เรา