นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR ชีวิตของตัวเองถึงวันนี้ (เขียนเมื่อ 09 มีนาคม 2549)

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
27 January 2012 12:20
#74269

อ่านแล้วทำให้มีแรง บันดาลใจอยาก AAR ชีวิตตัวเองบ้าง

ยังไปได้ไม่ถึงไหนเลย