นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้ 27 ม.ค. เสนอชื่ออธิการบดี ม.อ.

Ico48
อับดุล (Recent Activities)
27 January 2012 13:25
#74271

ไปใช้สิทธิมาแล้ว แต่ไม่บอกว่าใคร ฮิ ๆๆๆ