นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สานต่อศรัทธา

Ico48

ผมเชื่อว่า พยาบาลชุมชนที่ลงพื้นที่ ให้ประโยชน์ต่อชุมชน และให้ชาวไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ

เนื้อหาเต็ม: สานต่อศรัทธา