นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share เรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับงาน...ปิดทองหลังพระคืองานของเรา

Ico48

อ่านแล้วเข้าใจถึงประโยคที่ว่า "Our soul is benefits of Mankind" เลยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"